Kontaktné informácie
Bližšie informácie získate na doleuvedených číslach, alebo Vám ochotne poradí náš odborný personál osobne v našich prevádzkach. Tešíme sa na Váš záujem a budúcu spoluprácu...

Sídlo spoločnosti :
Tel./Fax:
E-mail:
Nešporova 14, Šaľa 927 01
031 / 770 7014
autosklari@autosklari.sk

Copyright © 2008 JURAJ PÁPAY JUPA • Všetky práva vyhradené